Kvalitetssikring

Forutsigbar høy kvalitet

God og riktig kvalitetssikring er essensielt for å kunne levere riktige produkter til forventet kvalitet.

Vi har lang kompetanse på hva som er viktig for kunden. Vi tror det er en av årsakene til at vi har drevet siden 1974, og fortsatt er i vekst.

Våre ansatte i produksjon er dyktige fagfolk med fagbrev. Vi er opptatt av kvalitet, og for å sikre en best mulig leveranse har vi en egen kvalitetssjef. Han er ansvarlig for å kvalitetssikre alle våre leveranser før de sendes til kunde.

Arbeidsflyt

Strømmen Dreieverksted har flere kunder som krever sporing av deler vi har produsert. Det følger med egne sertifikater fra produsentene som garanterer for kvaliteten.

Når vi har mottatt disse sertifikatene blir de oppbevart elektronisk, for å sikre at de ikke kan bli borte. For å redusere muligheten for tap av disse sertifikatene har vi en rutine som fører til ekstern sikkerhetskopi hos to forskjellige leverandører. Materialene blir så øremerket for den spesifikke jobben, og hver enkelt del vi produserer blir merket med et unikt nummer fra sertifikatet for å sikre sporbarheten tilbake til produsenten og hans produksjonsserie.

Vi kan selvfølgelig også tilpasse våre rutiner for å merke deler etter kundens ønske.

Kvalitetssikring av selve dreieprosessen

Alle jobber har en startkontroll og en sluttkontroll. Som en viktig del av vår kvalitetssikring skal sluttkontroll gjennomføres av vår kvalitetssjef, Steffen Bakke. På denne måten sikrer vi at alle jobber blir kontrollert av to forskjellige personer. Ved kjøring av større serier foretar vi i tillegg stikkprøvekontroller.

Alt verktøy som brukes til kontrollmåling må gjennom regelmessig kontroll, som blir loggført av kvalitetssjef i henhold til våre kvalitetssikringsrutiner.

Maskinpark og kapasitet

Fordelen med å ha flere CNC-maskiner er at vi bruker mindre tid til å sette opp en maskin til akkurat din jobb. For enkelte kunder har vi dedikert en egen CNC-maskin.

På den måten forsøker vi å redusere tid som vanligvis går med til oppsett og konfigurering av CNC-maskinen. Dette gjør det lettere for oss å tilstrebe en kortere leveringstid enn normalt.

Erfaringsmessig vil det av og til oppstå situasjoner som krever ekstra hurtig levering. Disse situasjonene vil vi da være bedre rustet til å håndtere.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
63 87 22 00