Miljø

Vi tar ansvar for miljøet

Hos Strømmen Dreieverksted ønsker vi å ta ansvar for vårt miljøfotavtrykk. Vi mener at produksjonen bør være så bærekraftig som mulig. I tillegg ønsker vi en stor grad av gjenbruk, der det er mulig. På bakgrunn av dette jobber vi etter Miljøfyrtårns sertifiseringskrav, og har i flere år vært sertifisert Miljøfyrtårn.

For å opprettholde vår status som Miljøfyrtårn må vi kunne dokumentere måloppnåelse
på 70 forskjellige punkter.

Strømmen Dreieverksted er sertifisert etter krav til mekanisk industri, i tillegg til generelle krav som stilles innen HMS internkontroll, arbeidsmiljø, innkjøp og materialbruk, energi, avfall, utslipp, estetikk og transport.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
63 87 22 00